Privatträning

3 gånger 1650 kr

5 gånger 2250 kr

8 gånger 2750

Privatträning hålls 1 timme 

Vid bokning av privatträning betalas avgiften i förskott vid bokning. 
betalning sker via swish.